Πολιτική απορρήτου

Ο ιστότοπος www.prefer.gr χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου τρίτων παρόχων στα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται ανωνυμοποιημένα δεδομένα για στατιστικούς λόγους (Google Analytics). Επίσης, γίνεται χρήση cookies για προβολή προσωποποιημένων διαφημίσεων (Google AdSense και IAB certified partners).

Η γνωστοποίηση της χρήσης cookies αφορά τόσο στην προστασία των χρηστών του www.prefer.gr, όσο και στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας, την ορθή περιήγησή τους ανά τον ιστότοπο και την παροχή προσωποποιημένου διαφημιστικού περιεχομένου με βάση τη γενικότερη διαδικτυακή παρουσία των χρηστών. Η χρήση των cookies έγκειται και στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται στον ιστότοπο www.prefer.gr και της χρηστικότητας της δομής και του περιεχομένου του, με γνώμονα την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων. Κάθε πληροφορία που συλλέγεται είναι ανώνυμη και εναρμονισμένη με το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Τα cookies δεν πρόκειται να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής βλάβη στο λογισμικό της συσκευής σας ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτή. Χωρίς τη χρήση τους, οι προσωπικές σας προτιμήσεις είναι αδύνατο να αποθηκευτούν και η εμπειρία σας ως προς τη χρήση τόσο του www.prefer.gr, όσο και του διαδικτύου εν γένει, δεν δύναται να βελτιστοποιηθεί. Τα cookies είναι απολύτως ασφαλή, καθότι δε συμμετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστοχώρου, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ανάλυσης ιστοχώρων Google Analytics, το οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιεί cookies και JavaScript για τη συλλογή πληροφοριών στον υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας, το σύστημά μας, καταγράφει ανωνυμοποιημένα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του επισκέπτη.

Η στατιστική ανάλυση της χρήσης του ιστοχώρου μας από τους επισκέπτες μας επιτρέπει να αναλύουμε την χρήση του. Η αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνουμε μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων στοιχείων του ιστοχώρου μας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστοχώρο μας και τη φιλικότητά τους προς τον χρήστη.

Έχετε τη δυνατότητα να μην συναινέσετε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Για να αρνηθείτε την καταγραφή δεδομένων από τον ιστοχώρο μας, στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση do-not-track. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή, ο ιστοχώρος μας δεν θα αποθηκεύει δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

Σημείωση: Η εντολή do-not-track ισχύει γενικά μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο ενεργοποιήσατε τη ρύθμιση. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές/προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά την επιλογή do-not-track σε όλες τις σχετικές συσκευές.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookie και http://www.allaboutcookies.org/.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς οι χρήστες της ιστοσελίδας να ενημερωθούν πριν ή κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης αναξαρτήτως μεγέθους, είτε ρητώς, είτε εγγράφως. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 08/02/2023. Σε περίπτωση τροποποίησής της, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διαχείριση της ιστοσελίδας, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@prefer.gr.

ADVERTISEMENT

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ADVERTISEMENT